Stad Mechelen geeft toelage van 2.500€ aan Decamerone

De stuurgroep Cultuurbeleid van de Stad Mechelen wil culturele buurtprojecten sterk aanmoedigen. Dit project getuigt ook van een duurzaam budget plan en streeft relevante duurzame samenwerking met andere artistieke partners na.”  
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigde dit voorstel en kent 2.500€ toe aan Decamerone aan de Dijle.
Met deze extra middelen wordt ingezet op kwaliteitsverbetering. Er komt een extra locatie, de programmatie van de oude muziek is professioneler en het aantal vertellers is vermeerderd.
Wie nog wil reserveren kan dit!